În perioada 8 – 9 Septembrie 2017, la Ploieşti, va avea loc cea de-a IV-a ediție a FESTIVALULUI CONCURS-NAȚIONAL DE FOLCLOR „CUNUNǍ DE CÂNTEC ROMÂNESC”.

Scopul acstei manifestări culturale îl reprezintă promovarea tinerelor talente interpretative în domeniul cântecului popular românesc, în strânsă corelare cu valorificarea scenică a celor mai autentice şi valoroase piese de port popular, specifice zonei folclorice reprezentate.

Valoarea interpretării este indispensabil legată de autenticitatea, varietatea şi calitățile artistico-educative ale repertoriului. Concursul este destinat interpreților cu vârsta minimă de 15 ani şi maximă de 30 de ani, cu evidente calități interpretative, cu un repertoriu corespunzător cerințelor stipulate mai sus, cu o ținută scenică adecvată şi o vestimentație specifică zonei folclorice reprezentate. Nu sunt admişi în concurs interpreți vocali profesionişti ori angajați ai instituțiilor de spectacole.

Prestația interpreților în concurs nu va depăși 5 minute. Înscrierile se fac până la data de 23 august 2017, prin transmiterea următoarelor materiale : – fişa de înscriere; – partiturile pieselor ce vor fi interpretate în concurs: 1) o doină sau baladă; 2) o piesă cu acompaniament instrumental; 3) o piesă de rezervă încadrabilă la punctul 2.

– elevii sau studenții vor trimite o copie după carnetul de elev sau student, vizat la zi; în cazul nepredării acestora organizatorilor festivalului, la calculul premiilor, vor reține şi vira impozitul aferent premiilor câştigate.

Materialele trimise nu se returnează.

Concurenții selectați vor sosi la Ploieşti, vineri, 8 septembrie 2017, până la ora 12, la sediul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A.

Persoană de contact: Grama Gheorghe, telefon: 0725-893136.

În după-a-miaza zilei de vineri, la ora 15.00, concurenții se vor întâlni cu Orchestra Festivalului (Orchestra de Folclor „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti) şi vor trece în revistă piesele repertoriale. Concursul se va desfăşura sâmbătă, 9 septembrie 2017, începând cu ora 15.00, în Sala de concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploieşti, str. Anton Pann, nr. 5, iar Gala laureaților, în aceeaşi locație şi în aceeaşi zi, în jurul orei 18.00.

Juriul va atribui diplome şi următoarele premii :

– Marele premiu – 1500 lei şi Trofeul festivalului;

– Premiul I – 1000 lei;

– Premiul II – 700 lei;

– Premiul III – 500 lei;

– Premiul de autenticitate – 300 lei;

– Premiul special al juriului – 200 lei;

– 3 Mențiuni a 100 lei fiecare.

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile în cadrul aceleiaşi sume globale, dacă realitatea o impune. De asemenea, poate să acorde noi premii, în obiecte sau bani, pe baza ofertelor venite din partea unor persoane fizice sau juridice. Deciziile juriului sunt inatacabile.

Câştigătorul locului I de la ediția precedentă va fi invitat să susțină un recital în cadrul actualei ediții contra unui onorariu negociat. Proceduri finale : Organizatorii asigură, pentru fiecare concurent, (inclusiv pentru invitatul în recital și un reprezentant al Casei de Cultura „I.L. Caragiale” Ploiești) cazare şi masă pe parcursul desfăşurării concursului (vineri – prânz şi cină, sâmbătă – mic dejun, prânz, masă festivă). La masa festivă vor participa în calitate de invitați membri ai juriului, reprezentanți ai presei, ai sponsorilor, organizatori, etc.

Pentru concurenții care nu au posibilitatea de a pleca sâmbăta, după terminarea concursului, organizatorii asigură cazare (sâmbătă) şi mic dejun duminică. Pentru însoțitori cazarea va fi asigurată contra cost direct prestatorului de servicii. Pentru buna desfăşurare a evenimentului un reprezentant al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești va însoți în permanenţă grupul de concurenţi pe toată perioada concursului. Cheltuielile de transport din localitatea din care provin până la Ploieşti şi retur revin participanților sau instituțiilor pe care le reprezintă.

Organizatorii au dreptul de a dispune de materialele înregistrate pe parcursul manifestării, în scopul conservării şi promovării lor culturale. În acest sens își propun să editeze şi o culegere, alcătuită din cântece autentice, mai puțin sau deloc cunoscute pe plan național, prezentate de către concurenți în cadrul festivalului de la Ploieşti.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel.: – 0725-893136 (Grama Gheorghe) sau 0730-097668 (secretariat).

Materialele vor fi trimise pe adresele de e-mail: grama.george@yahoo.com, secretariat@casadecultura.ro