Fundația Corneliu Coposu în parteneriat cu Fundația Academia Civică și Fundația Hanns Seidel organizează și în acest an un concurs de eseuri despre viața și activitatatea lui Corneliu Coposu cu tema: „Moștenirea politică a lui Iuliu Maniu în opera și activitatea lui Corneliu Coposu”

Scopul proiectului: Proiectul îşi propune să scoată în evidență legătura specială dintre doi oameni, care nu au vrut nimic pentru ei și care s-au dedicat prin morală, luptă și sacrificiu neamului și României Mari. Iuliu Maniu și Corneliu Coposu reprezintă modele de dăruire, devotament și viziune politică pentru toți cei care decid să se implice în viața Cetății.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din sistemul universitar românesc, din sistemul universitar din Basarabia și Bucovina, precum și din cel european.

Criterii de eligibilitate: Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect legătura, activitatea și influența pe care a avut-o Iuliu Maniu asupra lui Corneliu Coposu. Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri. Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu.

Toate lucrările vor fi verificate anti-plagiat.

Condiţii de redactare: -Eseurile vor fi redactate în limba română. -Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF. Data limită de trimitere a eseului este 1 octombrie 2017.

Eseurile vor fi trimise împreună cu adeverinţa de student (sau orice alt document care atestă statutul de student) la adresa de email fundatiacoposu@gmail.com Emailul va conţine numele şi prenumele participantului, data naşterii, universitatea şi facultatea la care este înscris şi oraşul în care locuieşte participantul. Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.

Juriul va fi format din: -Ana Blandiana, scriitor, preşedinte al juriului; -Doina Alexandru, jurnalist; -Dan Pavel, profesor de ştiinţe politice; -Ioana Boca, istoric; -Tudor Călin Zarojanu, scriitor şi jurnalist.

Premii acordate: Premiul I – 3000 RON; Premiul II – 1200 RON; Premiul III – 800 RON.

Termene limită şi etapele concursului -27 martie 2017: lansarea concursului; -1 octombrie 2017: terme-nul limită pentru trimiterea eseurilor; -1 noiembrie 2017: juriul desemnat va anunţa câştigătorii; -11 noiembrie 2017:

Gala de premiere a câștigătorilor (la Ateneul Român).

Bibliografie: „Corneliu Coposu în fața istoriei”, ediția a II-a completată ( Ed. Metropol, 1997); „Corneliu Coposu-Confesiuni. Dialoguri cu Doina Alexandru”, ediția a II-a revizuită (Ed. Vremea, 2014); „Corneliu Coposu – File dintr-un jurnal interzis, 1936-1947, 1953, 1967-1983”, ediție îngrijită de Doina Alexandru (Editura Vremea, 2014); „Armistițiul din 1944 și implicațiile lui” de Corneliu Coposu. Contribuții Ivor Porter, Ioan Hudiță, Augustin Vișa, Reuben H Markham, editare, note și comentarii de Paul Lăzărescu  (Fundația Academia Civică, 2016); „Monografia familiei Coposu – Marin Pop ( Editura Caiete Silvane, 2014); „Mărturisiri. Dialoguri cu Corneliu Coposu” – Vartan Arachelian (Fundația Academia Civică, 2014); „Seniorul Corneliu Coposu” ediție îngrijită de Tudor Călin Zarojanu și Cristian Fulger (Editura Humanitas, 2014); „Viața politică și procesul lui Iuliu Maniu” – Cicerone Ionițoiu (Editura Libra Vox, 2003); „Memorialul Iuliu Maniu” – Iosif Toma Popescu (Editura Criterion, 2006); „Iuliu Maniu în fața istoriei” (Editura Gândirea Românească, 1994).